Trò chơi trực tiếp

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14                   1   1                       1             1           1       1       1   1     3 1             1 1 00
01 11                         1   1                   1       2               2                 1                       1 2 01
02 8   1   1                                   1 1       2           1         1                                           02
03 9   1 1     1       1             1         1               1                   2                                       03
04 18             1             1 1       1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2                   1       1   04
05 11           1               2       1           1         1       1     1 1                         1                 1 05
06 13             1                 1   2     1   1               1         1     1     1 1                 1           1   06
07 15 2 1         1           1 1     1 1   1             1     1 1   1                       1                           1 07
08 3                                                           2                                                     1     08
09 7       1                                 1           1   1                             1         1         1           09
10 13     3     1   2       1             1     1           1       1           1             1                             10
11 1                                       1                                                                               11
12 18     1   1               1 1             1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 1           1   12
13 9                 1                               1     1   1       1               1                         1   1 1   13
14 9     1   1     1     1           1                       1     1                 1                           1         14
15 9         1                             1                       2 1   1           1               1     1               15
16 11 1     1                 1             1   1         1             1                   1   1           1           1   16
17 8                 1                 1                         1   1 1                           1                 2     17
18 14                         1   1           2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1                 18
19 8     1                 2                       2   1                                             1                 1   19
20 15                   1 3         1       1     1   1   1       1                 2   1 1                           1     20
21 14             1   1                   1   1 1       1     1                         1 1   1           1     1 1 1       21
22 20   1     1               2   1   1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 1 1         2 1 22
23 12           1                 1       1 2 1                   1     1                   1       1           1   1       23
24 13                   1                 1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                       1           24
25 14   1                     1 1 1         2         2             1         1   1                       1     1 1         25
26 13                   1 1         1       1           1   1   1     1               1               1       1   1   1     26
27 11 3             1     1 1   1                                               1       1     1 1                           27
28 8 1           1         1 1               1                         1       1                                     1     28
29 10               1         1 1     2           1                     1 1   1                                         1   29
30 7                                     1             1   1   2                                       1       1           30
31 12               1             1     1                 1                     1 1             2 1 1               2       31
32 3                                                           1         1         1                                       32
33 16     1   1                   1           1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       1         1     33
34 12                   1 1                   1         1     1                       1     1       2 1     1       1       34
35 13           1 1 1           1             1             1     1                 2             1 1 1   1                 35
36 19     1 2       1                   1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 1 1         1   36
37 10 1                     1                   1 1       1   1   2     1                                     1             37
38 12     1       1 1                     1           1       1 1                                   2   1           1     1 38
39 8     1               1                               1           1   1         1           1                     1     39
40 8               1 1                         1     1     1 1           1                                   1             40
41 10       1 1 1     1         1                                     1                               1     2 1             41
42 9                 1             1               2   2                             1                             1   1   42
43 9                 1           1           1   1     1       1               1 1     1                                   43
44 9     1 1           1 1               1                                         1 1                       1     1       44
45 8   1       1 1 1                         1     1                                             1                   1     45
46 10   1     1                         1 1                       1               1 1             2   1                     46
47 8           1 1                                         2             1 1           1         1                         47
48 8                     1     1       1                               1                   1 1             1       1       48
49 12                     1                         1       1         1 1   1     1 1           1 1       1       1         49
50 10 2 1     1   1   1         1       1   2                                                                               50
51 13     1 1 1   1 1   1         1                                   2             1         1             1     1         51
52 13   2         1         1       1             2                         1         1   1   1         1               1   52
53 11 1                 1     2       1       1   1       1 1                         1         1                           53
54 18 1         1 1               1   1         1       1       1   1               1   1             2   1 1 1     1     1 54
55 6                       1                   1                   1 1                       1                 1           55
56 9         1                                             1               2     2                   1       1 1           56
57 12               1   1   2                         1   1       1       1   1                       1               1   1 57
58 12         1             1     3 1           2     1 1       1                                               1           58
59 9 1               1                 2   1                                   1       1               1 1                 59
60 13       1                             2             1 1   2                 1   1       1     1       1         1       60
61 15 1                                 1           1         1               1 1             1 1     1 2       2 1   1     61
62 3                                               1                                                   1         1         62
63 7 1                                   1                                   1       1 1                 1         1       63
64 9     1       1                                   1           1     1 1               1             1             1     64
65 14         1 1     1   1 1             1     1         1               3     1                           1     1         65
66 8                   1           2                               1     1 1       1       1                               66
67 11           1         1         1               1                           1     1           2       1     1     1     67
68 10   1                     1     2   1                   1                             2                     1   1       68
69 15   1   1 1 1       1         1   1   1         1               1 1     1             1           1           1         69
70 4                               1 1             1                     1                                                 70
71 12     1 1   1                   1           1           1 1     1                       1               1       1     1 71
72 10 1                   1       1   1                         1                 1           1           2               1 72
73 9   1                   1               2                     1       1     1           1   1                           73
74 17           1             2                   1       2       2       2             1 1 1 1   1           1         1   74
75 11           1 1   1               1             1                           1           1     1       1           1   1 75
76 10   1   1         1 1             2   1                             1               1 1                                 76
77 8       1                       1                                         2     1         1 1                 1         77
78 8                   1           1 2                                             1           1                 2         78
79 10           1     1                         1                   1 1                       1   1     1     1           1 79
80 9   1         1                     1 1                               1   1                               3             80
81 12 1                   1                       2           1     1           1 1     1   1             1     1           81
82 18 1 1             1   2     1   1   2               2               2   3             1                       1         82
83 6         1         1                                       1               1 1                     1                   83
84 11   1     2         1             1 1               1           1                 1         1   1                       84
85 5                                     1         1                                               1       1         1     85
86 9     2         1                                 1     1                                     1                 1   1 1 86
87 12         2               1                 1     1             1                   1       1             1     1     2 87
88 7                                       1       1       1               1 1             1       1                       88
89 11       2   1     2         2   1                           1                 1                     1                   89
90 13       1                   1   1             1             1     1 1   1 1   2   1                                   1 90
91 7   1             1 1       1                     2                                                     1               91
92 16       1       1   1   1     1   1                     1                 1       1   1         1       1 1 2       1   92
93 7                 1     1                     1                           1           1   1     1                       93
94 13               1         1                         1 1             1     1         1               1     1   2 1   1   94
95 7       1   1                                                                   1   1                       1     2     95
96 6                                     1             1             1                             1               1     1 96
97 12     1         1             1           1                   1 1       1     2       1       1               1         97
98 10                       1 1 1           1 1                                       1   1   1 1             1             98
99 12             2 1     1 1                   2                           2   1                 1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
Thể thao Bóng đá Baccarat casino Bóng rổ Lô đề Cá độ thể thao Game casino Casino game poker Tỉ số bóng đá Casino game nổ hũ poker Game bài Trò chơi poker sòng bạc Baccarat Game poker